Opcja Płatna Dar­mowa
Licen­cja upo­waż­nia do aktu­ali­za­cji w obrę­bie wer­sji głów­nej np. 2.x.x  
Bramka Orange
Bramka Orange Multibox
Bramka Era Sponsorowana
Bramka Era Multimedialna
Bramka Plus
Bramka Play
Bramka GSM­Se­rvice
Powia­da­mia­nie przez Growl
Obsługa Książki Adresowej