HAKORE Mar­cin Krzy­ża­now­ski
NIP: 956−200−29−25
mail: m.krzyzanowski@hakore.com
Warszawa