Jeżeli uży­wasz prze­glą­darki Safari:

  • klik­nij odno­śnik w sek­cji Pobierz aby pobrać wid­get na dysk komputera.
  • gdy plik zosta­nie pobrany, uru­chom Dash­bo­ard i klik­nij znak Plus(+)
  • z listy wybierz ikonę Hako­re­SMS i uruchom

Dashboard

Jeżeli uży­wasz innej prze­glą­darki (np. Firefox):

  • klik­nij odno­śnik w sek­cji Pobierz aby pobrać wid­get na dysk komputera
  • roz­pa­kuj pobrany plik (nie jest to konieczne gdy pobrany plik jest w postaci pliku DMG)
  • sko­piuj wid­get do kata­logu /Library/Widgets w kata­logu domo­wym two­jego użytkownika
  • po umiesz­cze­niu pliku we wła­ści­wym kata­logu, uru­chom Dash­bo­ard i klik­nij znak Plus(+)
  • gdy pojawi się pasek z iko­nami wid­ge­tów, z listy wybierz ikonę Hako­re­SMS i uruchom.